تاریخ انتشار : 14 شهریور 1396
هدف از تشکیل بانک ایده
هدف از تشکیل بانک ایده

هدف از ایجاد بانک ایده بهره­ گیری از ایده ­های خلاق و برتر عموم افراد جامعه  به ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهت پیشبرد اهداف صندوق رفاه دانشجویان در حوزه رفاه دانشجویی و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رفاهی و معیشتی می­ باشد.

محورهای پیشنهادی جهت ایده­ پردازی شامل تقویت منابع صندوق برای افزایش میزان تسهیلات دانشجویی، ایجاد فضای مناسب فرهنگی و آموزشی،ارتقاء سطح کیفی و کمی وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان، درآمدزایی برای صندوق به منظور بهینه ­سازی خدمات رفاهی دانشجویی، تسریع و تسهیل دستیابی دانشجویان به سامانه های صندوق و موارد مشابه است.

لازم به ذکر است صندوق در اجرای طرح ­ها و ایده ­های منتخب از مشورت، همفکری و همکاری صاحبان ایده استفاده خواهد نمود.

هم­چنین ارائه دهندگان ایده­هایی که قابلیت اجرایی داشته و در نهایت منافع دانشجویان و صندوق را بیش از پیش تأمین نماید، بر اساس فرآیندهای پیش بینی شده به نحو شایسته ای مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.